IX міжнародна конференція молодих учених
"БІОЛОГІЯ: ВІД МОЛЕКУЛИ ДО БІОСФЕРИ"

IX Міжнародна конференція 
молодих учених

18-20 листопада 2014 р.
У Харківському Національному університеті проходила IX Міжнародна конференція молодих учених "Біологія: від молекули до біосфери"
З пленарною доповіддю "Сучасні проблеми вивчення епігенетичного наслідування" виступив Анатолій Іванович Божков, д.б.н., професор, директор Інституту біології ХНУ ім. В.Н.Каразіна.